6.5.3. Fiziniai, socialiniai ir protiniai/psichologiniai aplinkos veiksniai

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 6.5.3 „Fiziniai, socialiniai ir protiniai/psichologiniai aplinkos veiksniai“ medžiaga, aptarkite kaip fiziniai, socialiniai ir protiniai/psichologiniai aplinkos veiksniai daro įtaką mokymuisi.