IV. 1. Literatūra

Literatūra

Bėkšta A., Lukošūnienė V. Mokymosi pagrindai. Vilnius: Kronta, 2007.

Bėkšta A., Lukošūnienė V. Mokomės dialogo. Kaip susikalbėti piliečiams, organizacijoms ir kultūroms. Knyga mokytojui. Vilnius: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, 2005.

Branco C. Learning to Learn Toolkit. Epralima, 2015. http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/06/Learning_2_Learn_Tool_Kit_Final.pdf

Felser, G. Motyvacijos būdai: asmens sėkmę lemiantys faktoriai. Praktinis psichologijos panaudojimas. Vilnius: Alma litera, 2006.

Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N. Asmenybės ir bendravimo psichologija. Vilnius: Tyto alba, 2002.

Gage N. L., Berliner D. C. Pedagoginė psichologija. Vilnius: Alma littera, 1994.

Gedvilienė G., Zuzevičiūtė V. Kaunas: Edukologija, 2007.

Grėblikienė R., Juozaitis A. (2008). Kaip motyvuoti suaugusiuosius nuolat mokytis? //Andragogų klausimai. Praktiniai suaugusiųjų mokymo aspektai. R. Juozaitienė, A. Juozaitis, V. Lukošūnienė (Sudaryt.). Vilnius: Interse, p.141 – 142

Illeris K. Žvilgsnis į suaugusiųjų mokymosi motyvaciją. Vilnius: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, 2003.

Jensen, E. Tobulas mokymas. Vilnius: AB OVO, 1999.

Jovaiša L. Edukologijos pradmenys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002.

Maslov A. H. Motyvacija ir asmenybė. Vilnius: Apostrofa, 2006.

Mokymasis mokytis. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras, 2013.

http://www.gedankenpower.com/20-effektive-wege-sich-selbst-zu-motivieren/

http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/MOTIVATION/Lernmotivation.shtml#pewhqusVFFy0gAQo.99

http://www.studienstrategie.de/lernen/lernmotivation/