Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

4.3.6. Įdėmusis (atidusis) skaitymas

Pristatykite įdėmaus (atidaus) skaitymo ypatybes pasinaudodami MM bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 4.3.6 „Įdėmusis (atidusis) skaitymas“ medžiaga.