4.3.6. Įdėmusis (atidusis) skaitymas

Pristatykite įdėmaus (atidaus) skaitymo ypatybes pasinaudodami MM bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 4.3.6 „Įdėmusis (atidusis) skaitymas“ medžiaga.