4.3. Efektyvus skaitymas

Šioje dalyje aiškinsimės, kaip gerinti skaitymo įgūdžius.

Pasinaudodami skyrelio 4.3 „Efektyvus skaitymas“ medžiaga, aptarkite skaitymo problemas ir kaip pasirinkti, ką skaityti.

Skaitymo problemos:

 • Skaitant akys bėga puslapiu, tačiau galvoje mažai kas išlieka.
 • Perskaitęs puslapį pastebiu, kad menkai supratau, ką perskaičiau.
 • Skaitau kiekvieną pastraipą kelis kartus, kol suprantu, kas joje parašyta.
 • Skaitau labai lėtai.
 • Dažnai reikia tiek daug perskaityti, kad apima baimė, jog niekada tai nebus įveikta.
 • Kai yra tiek daug informacijos ta pačia tema, sunku nuspręsti, kuri yra pati geriausia.

Ką skaityti:

 • Pagrindiniai vadovėliai, kur yra svarbiausia informacija apie tą dalyką, kurio mokotės.
 • Kiti vadovėliai, kurie pateikia alternatyvią (kitokią) arba papildomą informaciją apie dalyką, kurio mokotės.
 • Įvairių informacijos šaltinių fotokopijos, kurias duoda mokytojas.
 • Pirminiai informacijos šaltiniai: vyriausybinių institucijų ataskaitos ar kūriniai, jeigu mokotės literatūros.
 • Užduočių aprašymai.
 • Tinklalapiai, susiję su mokymosi tema.
 • Akademiniai žurnalai, skirti vienos srities specialistams.
 • Populiarūs šviečiamieji žurnalai (pvz., „Psichologija tau“).
 • Instrukcijų rinkiniai (pvz., apie naudojimąsi kompiuteriu ir programine įranga).
 • Profesinė spauda (pvz., „Knygų pasaulis“, „Slauga. Mokslas ir praktika“).
 • Laikraščiai.
 • Savarankiško mokymosi medžiaga.