6.1. Kas yra savarankiškas mokymasis

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 6.1 „Kas yra savarankiškas mokymasis“ medžiaga, aptarkite savarankišką mokymąsi.