2. Sistemos pagrindinis meniu

Prisijungus į prie mokymų sistemos, sistemos panelė išsiskleidžia, joje atsiranda visi funkciniai sistemos moduliai. Žemiau lentelėje aprašytas kiekvienas modulis plačiau. Pagrindinis sistemos meniu
Prisijungusio vartotojo profilio nuotrauka bei prisijungusio vartotojo duomenys (vartotojo nuotrauka pakeičiama per paskyros nustatymus (žiūrėti žemiau)
Paskyros nustatymų funkcija. Atsijungimas iš sistemos.
Mygtukai, leidžiantis vartotojui pastumti meniu juostą žemyn arba aukštyn ir pamatyti aukščiau esančius ir „pasislėpusius” meniu punktus. Mygtukas bus naudotinas tuo atveju, kai sistemos vartotojo vaizduoklio dydis ir rezoliucija neleis matyti ekrane iš karto visų sistemos meniu punktų.
Meniu punktas matomas visiems vartotojams. Vartotojo darbastalis. Vieta, kurioje sutalpinta pagrindinė vartotojo informacija (sistemoje sukelta mokomoji medžiaga, dėstomi moduliai, paskaitų planai, įvykių kalendorius, tvarkaraščiai; studijuojami moduliai ir k.t.). Informacija yra pateikiama pagal prisijungusio vartotojo rolę.
Meniu punktas matomas visiems vartotojams. Čia pateikia į sistemą sukelta mokymo medžiaga. Medžiaga suskirstyta į katalogus.
Meniu punktas matomas administratoriui bei mokytojams. Testų kūrimo modulis. Čia galima sukurti naujus testus pagal mokymo medžiagą. Taip pat galima peržiūrėti jau sukurtus testus.
Meniu punktas matomas administratoriui bei mokytojams. Čia pateikiama visų sistemos klausimų bazė. Čia galima kurti naujus klausimus, redaguoti jau esančius, suskirstyti juos prie reikiamų katalogų ir kt.
Meniu punktas matomas administratoriui, grįžtamojo ryšio analitikui bei mokytojams. Apklausų kūrimo modulis.
Meniu punktas matomas administratoriui bei mokytojams. Prezentacijų kūrimo modulis.
Meniu punktas matomas visiems sistemos vartotojams. Pokalbių su sistemoje registruotais vartotojais modulis. Šiame modulyje vartotojai gauna įvairius sisteminius pranešimus. Gali bendrauti ir keistis informacija su mokslo draugais, dėstytojais.
Meniu punktas matomas administratoriui bei mokytojams. Studijų valdymo modulis. Jį sudaro: mokymo programų ir modulių kūrimas; mokomosios medžiagos konspekto kūrimas.