6.2. Laiko valdymas mokantis savarankiškai

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 6.2 „Laiko valdymas mokantis savarankiškai“ medžiaga, aptarkite laiko valdymą mokantis savarankiškai.

Priminkite laiko planavimo dalykus, kuriuos aptarėte MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriuje 3 „Laiko valdymas (planavimas)“.