Kokių bendrųjų gebėjimų darbdaviai reikalauja iš savo darbuotojų?

Galite pasinaudoti MM Bendrojo modulio. I dalies „Mokymosi mokytis svarbos suvokimas, teigiamos nuostatos“ skyriaus „Mokėjimo mokytis kompetencijos svarba” pateikiama medžiaga. Aptardami akcentuokite, kad šiuo metu jau ir darbdaviams neužtenka, kad darbuotojai turėtų tik profesinės srities žinių ir įgūdžių. Pristatykite darbdavių apklausos rezultatus (šaltinis: Mokymasis mokytis, 2013).

Diagrama. Bendrieji gebėjimai, kurių reikalauja darbdaviai.

Bendrųjų gebėjimų aprašymus galite rasti MM Bendrojo modulio II dalies „Mokymosi uždavinių formulavimas“ skyrelyje 2.5 „Kokių bendrųjų gebėjimų darbdaviai reikalauja iš savo darbuotojų?“.

Apibendrinimas

  • Mes, žmonės, esame skirtingi ir mūsų įgūdžiai skiriasi. Svarbu, kad rinkdamiesi profesiją, pradėdami mokytis mes pagalvotume, ar turime bent menkiausią supratimą, kokių įgūdžių prireiks tai profesijai ir ar tai, ko turėsime mokytis, bus mums priimtina.
  • Turimų įgūdžių ir gebėjimų apmąstymas padeda kryptingiau pasirinkti profesiją. Pagalvokime apie situaciją, kai rinkomės profesiją, kurios mokomės.
  • Jeigu turimi įgūdžiai ir gebėjimai tarpusavyje siejasi (pavyzdžiui, sugebu paguosti žmones, moku išklausyti kitą žmogų, moku suteikti pagalbą, gebu padrąsinti, gebu nuteikti kitus veiklai), tikriausiai, buvo lengviau pasirinkti tinkamą profesiją ir jos mokytis. Jeigu įgūdžiai ir gebėjimai labai skirtingi (pavyzdžiui, sugebu reikšti jausmus kūno kalba, veido mimika, kerpu plaukus, darau šukuosenas, gebu tikrinti kitų darbą, renku tekstą kompiuteriu) tikriausiai, teko pagalvoti, kokią profesiją rinktis, o ir mokytis jos gali būti sunkiau.