Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

1. Vertybės

Paskirtis

Ugdyti vertybių reikšmės mokymuisi suvokimą.

Tikslas

Išsiaiškinti mokinių vertybes ir profesinės veiklos lūkesčius ir kaip jie daro įtaką mokymuisi.

Siekiami rezultatai

Susipažinę su šio skyriaus medžiaga ir atlikę užduotis, mokiniai:

  • Suvoks, kokios yra jų vertybės, kaip jos gali kisti ir kaip tai daro įtaką mokymuisi.
  • Išsiaiškins svarbiausius profesinės veiklos lūkesčius ir kokią įtaką jie daro mokymuisi.