Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

4.4.5. Teksto konspektavimas piešiant puslapį

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriumi 4.4.5 „Teksto konspektavimas piešiant puslapį“ paaiškinkite, kaip konspektuoti (vizualizuoti) tekstą jį perpiešiant.