4.4.5. Teksto konspektavimas piešiant puslapį

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriumi 4.4.5 „Teksto konspektavimas piešiant puslapį“ paaiškinkite, kaip konspektuoti (vizualizuoti) tekstą jį perpiešiant.