1.3. Vertybės ir mokymasis

Šioje dalyje mokiniams akcentuokite, kad vertybės daro įtaką mokymuisi, pateikite pavyzdžių.