Simuliacija: MM Bendrasis modulis. IV. 06. Teigiamas savęs vertinimas

Paskirtis

Savivertės ugdymas.

Tikslas

Ugdyti teigiamą požiūrį į save.

Siekiami rezultatai

Atlikę užduotį (simuliaciją), mokiniai:

  • Suvoks teigiamo požiūrio į save reikšmę mokymuisi.
  • Įgis daugiau pasitikėjimo savimi.

Trukmė

Dirbant individualiai užtruks 10 min.

Aptarti su klase reikia dar iki 20 min. Iš viso 30 min.

Atkreipkite mokinių dėmesį į tai, ką mes galvojame apie save, kokius mes save matome ar įsivaizduojame yra labai svarbu. Vaizdiniai, kuriuos apie mus pačius sukuria mūsų pasąmonė, nulemia mūsų elgesį bei gyvenimo būdą. Jeigu mes esame susidarę neigiamą nuostatą apie save arba kokią nors savo savybę (pvz. aš niekada neparašysiu gero rašinio, nes esu negabus literatūrai), tai mums iš tiesų ne kaip seksis atlikti veiklą, kuriai reikalinga toji savybė. Tačiau jeigu esame susidarę kokią nors teigiamą nuostatą, tuomet ir elgiamės taip, kad ta nuostata pasitvirtintų.

Jeigu mokiniams kiltų klausimų dėl sąvokų savivoka, savivertė, statusas, paaiškinkite jiems: savivoka – savęs, savo asmenybės suvokimas; savivertė – apibendrinta žmogaus nuomonė apie save ir apie tai, kiek jis vertingas; statusas – asmens padėtis visuomenėje, susijusi su jo pareigomis ir teisėmis (socialinis, teisinis ir pan. statusas) Socialinis statusas apima išsilavinimą, profesiją, pareigas, atliekamų darbų pobūdį, materialinę bei nacionalinę padėtį, politinę pakraipą, dalykinius ir šeimos ryšius, religiją ir kt.

Parenkite kiekvienam mokiniui anketą, išdalinkite.

Anketa

Pakvieskite mokinius individualiai atsakyti į anketos klausimus, atsakymus įvertinant vienu iš balų nuo 1 iki 5 (1 reiškia žemiausią įvertinimą, 5 – didžiausią) bei suskaičiuoti balus kiekviename stulpelyje, po to – bendrą rezultatą.

Rezultatų aptarimas:

30-35 balai reiškia, kad mokinių savivokos, savivertės, statuso ir atkaklumo gebėjimai yra geri, jie juos ugdosi sėkmingai.

22 -29 balai yra geras rezultatas, bet niekada nevėlu mokytis dar labiau pasitikėti savimi.

16 – 21 balas rodo, kad mokiniai turėtų mokytis mąstyti labiau teigiamai ir ugdytis teigiamo savęs vertinimo gebėjimus.

7 – 15 balų reiškia, kad mokiniai patiria savivertės sunkumų. Jiems dera mokytis labiau teigiamo požiūrio į save.