Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

Specialūs pratimai susikaupimui lavinti

Pasiūlykite mokiniams išbandyti ir naudoti susikaupimo būdus, aprašytus MM Bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyreliuose:

6.3.1 Kaip mes susikaupiame,

6.3.2 Specialūs pratimai dėmesio sutelkimo ir atidumo lavinimui,

6.3.3 Pertraukėlės, atsipalaidavimas ir vizualizacija mokantis,

6.3.4 Muzika ir mokymasis,

6.3.5 Vaizduotė ir vizualizacija-raktas mokymosi sėkmei.