3. Medžiagos įkėlimas į sistemą ir peržiūra (sistemos dalis „Medžiaga“)

Sistemoje esančią mokymo medžiagą galima pamatyti dalyje „Medžiaga“ .