Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

1 ŽINGSNIS „SUSIPAŽINIMAS SU RINKOS PAGRINDAIS“

1 ŽINGSNIS „SUSIPAŽINIMAS SU RINKOS PAGRINDAIS
1 pamoka.  „Pasirinkimo būtinybė“
MOKYMOSI REZULTATAS
· Mokiniai suvoks stygių kaip negalėjimą dėl išteklių ribotumo turėti visų pageidaujamų prekių ir paslaugų.

· Mokiniai supras, kad nieko nemokamo nėra ir kad priimant sprendimus reikia palyginti alternatyviąsias sąnaudas ir naudą.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Norų įgyvendinimo grandinė 5 min. 1-2 Atsakymas: ne, nes norų įgyvendinimo grandinė parodo, koks yra ilgas ir sudėtingas prekės gamybos procesas.

 

Kokie ištekliai svarbiausi 5 min. 1-2 Visi ištekliai pakankamai svarbūs, nes gaminant prekes ar teikiant paslaugas reikalingi gamtiniai, žmogiškieji ir kapitalo ištekliai. Aptarkite su mokiniais jų pasirinkimus.
Išteklių pavyzdžiai 10 min. 3-4 Pasirinkus konkrečią prekę ar paslaugą reikia apgalvoti kokių išteklių reikėtų. Geriausia pasirinkti tokią prekę ar paslaugą kuri aktuali pasirinktai profesijai, norimai užsiimti veiklai ar verslui pradėti. Aptarkite su mokiniai jų pasirinkimus.
2 pamoka.  „Verslo įmonės irgi renkasi“
MOKYMOSI REZULTATAS
· Mokiniai supras, kad rinkos ekonomikoje verslo įmonės taip pat renkasi.

· Mokiniai gebės paaiškinti, kodėl privati nuosavybė, kainų sistema, konkurencija, specializacija, laisvieji mainai ir verslumas yra rinkos ekonomikos ramsčiai.

3 pamoka.  „Pirkėjų ir pardavėjų norai bei galimybės rinkoje“
MOKYMOSI REZULTATAS
· Mokiniai suvoks rinką kaip sistemą, kur pirkėjai ir pardavėjai mainosi prekėmis, paslaugomis ir pinigais.

· Mokiniai gebės įvardinti pasiūlos ir paklausos kitimo priežastis.

· Mokiniai supras, kaip jautriai į kainų pokyčius reaguoja pirkėjai ir pardavėjai.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Paklausa ir kainų poveikis 5 min. 1-2 Galimi komentarai:

1.     Greičiausiai jų pirksite nedaug arba apskritai nepirksite, nes kaina per didelė.

2.     Esant nedidelei kainai noras ir galimybės pirkti bus didesni.

3.     Galima bet kokia priimtina kaina pirkėjui. Galimi įvairūs atsakymai.

Paklausos didėjimo priežastys 10 min. 3-4 Paklausos pokytį nulemia daug priežasčių, pavyzdžiui, pirkėjų pajamų dydis, mada, skoniai, įpročiai ir kt. Aptarkite su mokiniais pokyčių priežastis.
Pasiūlos pokyčiai 10 min 3-4 Pasiūlos pokytį nulemia daug priežasčių, pavyzdžiui, pardavėjų ar gamintojų skaičiaus pokytis, gamybos sąnaudų pokyčiai  ir kt. Aptarkite su mokiniais pokyčių priežastis.
Jūsų produkto paklausa ar pasiūla 15 min. 3-4 Pasirinkus konkrečią prekę ar paslaugą reikia pagalvoti kokios paklausos ir pasiūlos pokyčio priežastys galėtų nulemti produkto paklausą ir pasiūlą. Geriausia pasirinkti tokią prekę ar paslaugą, kuri aktuali pasirinktai profesijai, norimai užsiimti veiklai ar verslui pradėti. Aptarkite su mokiniais jų pasirinkimus.
4 pamoka.  „Kaip rinkoje nusistovi kainos“
MOKYMOSI REZULTATAS
· Mokiniai gebės apibūdinti, kaip pasiūla ir paklausa sąveikauja, kad sukurtų rinkos pusiausvyrą.

· Mokiniai gebės paaiškinti, kaip rinkoje susidaro prekių stoka ar perteklius ir kaip konkurencija juos pašalina.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Įsivertinimo testas 7–15 min. 1-4 Baigę vieną iniciatyvumo ir verslumo žingsnį mokiniai atlieka įsivertinimo testą. 1-19 klausimai visiems lygmenims, 5 klausimai aukštesnio lygmens. Besimokantiesiems atlikus testą aptarkite rezultatus, atkreipdami dėmesį į stipriąsias ir silpnąsias įgytų žinių vietas.