Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

Simuliacija: MM Bendrasis modulis. IV. 10. Informacijos šaltiniai

Paskirtis

Ugdyti gebėjimą pasirinkti tinkamą informacijos šaltinį.

Tikslas

Išsiaiškinti, kokius informacijos paieškos šaltinius dažniausiai naudoja mokiniai ir įvertinti šalinių patikimumą.

Siekiami rezultatai

Atlikę šią užduotį (simuliaciją), mokiniai:

 • Suvoks, kodėl svarbu ieškoti informacijos keliuose šaltiniuose.
 • Išsiaiškins, kodėl svarbus šaltinio patikimumas.

Trukmė

Individualiai užduotį galima atlikti per 10 min.

Su grupe rezultatus aptarti reikėtų papildomai 10 min. Iš viso 20 min.

Kai mokomės, kai mums reikia atlikti kokį darbą, turime kaupti, sisteminti ir perduoti informaciją. Mus nuolat supa įvairūs informacijos šaltiniai, iš kurių turime atsirinkti mums naudingą ir reikalingą informaciją. Turime informaciją suprasti ir svarbiausius dalykus įsiminti bei gebėti perteikti kitiems. Dažnai sukaupiame daug visokios informacijos, rašytinės ir kitokios medžiagos, kurią reikia kaip nors sutvarkyti, kad prireikus galėtumėme surasti ir vėl pasinaudoti. Taigi, būtina lavinti darbo su informacija įgūdžius.

1 žingsnis

Pakvieskite mokinius atlikti šią užduotį (simuliaciją) ir pažymėti, kokius informacijos šaltinius jie dažniausiai naudoja.

Sistema pateiks įvertinimą, kokius informacijos šaltinius dažniausiai naudoja mokiniai.

Aptarkite, kodėl būtent šie šaltiniai dažniausiai naudojami.

Atkreipkite mokinių dėmesį į tai, kad ieškodami informacijos, turėtų tikslą, kodėl renka būtent šią informaciją ir žino, ką su ja ketina daryti.

Tai padės susikaupti ir teisingai pasirinkti informacijos šaltinį.

Ne visi informacijos šaltiniai yra patikimi, pavyzdžiui, ne visada galima pasikliauti informacija rodoma per televizorių, ar laikraščiuose, nes dažnai pateikiama ne informacija, o nuomonė, kurią siekiama įdiegti žiūrovams ar skaitytojams. Ne visada galima pasikliauti informacija, randama Vikipedijoje. Būtina pasitikrinti informaciją kituose informacijos šaltiniuose.

Ieškant reikiamos informacijos dera neapsiriboti vienu šaltiniu. Dominančių dalykų galima ieškoti skirtinguose šaltiniuose, tokiu būdu susidaromas platus vaizdas apie tą dalyką. Kita vertus, skirtinguose šaltiniuose randama skirtingo turinio informacija.

2 žingsnis

Pakvieskite mokinius atlikti antrą žingsnį, kur išbandys informacijos ieškojimo atvejus.

1 atvejis. Vasario 16-oji.

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą, kuris parodys, ką pasirinko mokiniai. Aptarkite, kurie iš išvardintų šaltinių patikimiausi ir kodėl.

2 atvejis. Darbo paieška.

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą, kuris parodys, ką pasirinko mokiniai. Aptarkite, kurie iš išvardintų šaltinių patikimiausi ir kodėl.

Rekomendacijos

 • Paklauskite mokytojo, socialinio darbuotojo, bibliotekininkės ar kito kompetentingo asmens, kokie yra lengvai pasiekiami patikimi informacijos šaltiniai (biblioteka, mokomosios programėlės, interneto svetainės, programos ir kt.) ir kaip šiais šaltiniais naudotis.
 • Paklauskite savo bendramokslių, kokiais informacijos šaltiniais jie naudojasi.
 • Stenkitės naudotis skirtingais informacijos šaltiniais, rasti informacijos bibliotekoje, internete, knygose, klauskite draugų. Visada galite prašyti pagalbos, jei nežinote, kaip naudotis.
 • Ieškodami informacijos ir rinkdamiesi lengvai šaltinį, atsakykite į šiuos klausimus:
  • a) Ar ji tiesiogiai susijusi su mano mokymosi tema?
  • b) Ar ji atsako į jūsų klausimą ar problemą?
  • c) Ar ji padeda suprasti temą ir / arba atlikti užduotį?
  • d) Ar informacija pateikta taip, kad atitinka jūsų mokymosi stilių (daugiau teksto, daugiau grafikų, daugiau paveikslų, daugiau formulių ar daugiau praktiškų pavyzdžių?)
  • e) Ar informacijos šaltinis patikimas?

Pasirinkite informacijos šaltinį, kuris duoda daugiausia teigiamų atsakymų.