4.3.3. Pažintinis skaitymas

Pasinaudodami skyriaus 4.3.3 „Pažintinis skaitymas“ medžiaga, aptarkite pažintinį skaitymą.

Skiriamos trys pažintinio skaitymo formos:

  • Pagrindinių (raktinių) žodžių paieška.
  • Pastraipų skaitymas.
  • Knygos turinio, rodiklių, skyrių pavadinimų ir paantraščių, išvadų ir panašiai skaitymas.

1. Pagrindinių (raktinių) žodžių paieška

Paprašykite mokinių perskaityti dvi pastraipas, palyginti, kurią iš jų buvo lengviau skaityti bei analizuoti, kodėl lengviau.

Pirma pastraipa:

_________ yra labai ______________, ir tai labai ___________, nes tik ___________, – kaip ilgai reikia ___________! __________ iš kairės į dešinę, ___________, staigiai __________ ir _________.

Antra pastraipa:

Skaitymas _________ sudėtingas procesas, _________ akivaizdu, _______ pagalvokite, – ___________ mokytis skaityti! Akys juda _______________, skersai puslapį, __________ peršoka eilutes ____ sustoja.

Užduokite klausimus: Kurią iš pastraipų buvo lengviau skaityti? Kodėl?

Pastebėkite, kad tai tas pat tekstas, tik pirmojoje pastraipoje pateikiami jungiamieji žodžiai, tuo tarpu antroje pastraipoje išspausdinti pagrindiniai (raktiniai) žodžiai, kurie teikia tekstui prasmę. Atkreipkite dėmesį, kad pažintiniam skaitymui – ieškant pagrindinių žodžių – nereikia skaityti kiekvieno žodžio. Akys apima žodžių grupes, smegenys spėja, ką sako šis tekstas, pasirenka jungiamuosius žodžius ir suteikia sakiniui prasmę.

Paaiškinkite, kad kai tereikia suprasti pagrindinę teksto idėją, mokiniams reikėtų ieškoti raktinių žodžių, frazių. Naudinga peržvelgti žodžius, išspausdintus kitu šriftu – dažniausiai jie susiję su pagrindine teksto mintimi ir yra svarbūs.

2. Pastraipų skaitymas

Pastraipų skaitymui būdinga tai, kad skaitomos ne visos pastraipos, o tik pirmieji arba paskutiniai jų sakiniai. Iš pirmojo pastraipos sakinio paprastai galima suprasti, apie ką joje rašoma. Kiekviena pastraipa prasideda pagrindiniu potemės sakiniu. Perskaitę jį jūs faktiškai perskaitote santrauką. Kartais naudinga perskaityti ir paskutinįjį, išvadinį, sakinį. Ypač patogu taip skaityti laikraščius. Dažnai perskaičius pirmąją straipsnio pastraipą galima susidaryti bendrą įspūdį, apie ką bus visas straipsnis.

Pakvieskite mokinius išbandyti pastraipų skaitymą.