IV. 6. Literatūra

Literatūra

Buzan T. Lavinkite atmintį. Vilnius: Alma littera, 2010,

Teresevičienė M., Oldroyd D., Gedvilienė G. Suaugusiųjų mokymasis. Andragoginės didaktikos pagrindai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 2004.

Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N. Psichologijos pagrindai. Vadovėlis IX-X klasėms. Vilnius: Tyto Alba, 2003.Schirrmacher, F. Smegenų mankšta. Kaip naudotis galva. Vilnius: Gimtasis žodis, 2013.

Koppensteiner C. Kaip geriau įsiminti ir išmokti. Patarimai ir gudrybės. Vilnius: Alma littera, 2005.