2.3.2. Vertinimas kaip mokymasis

Pasinaudodami MM Bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 2.3.2 „Vertinimas kaip mokymasis“ informacija, paaiškinkite mokiniams, kodėl svarbu susiformuoti teigiamą (ar bent jau ne neigiamą) požiūrį į vertinimą ir į vertinimą kaip mokymąsi.