3. Laiko valdymas (planavimas)

Paskirtis

Ugdyti gebėjimą planuoti ir organizuoti mokymosi veiklą.

Tikslas

Išmokti planuoti laiką taip, kad jo užtektų svarbiausiems dalykams

Siekiami rezultatai

Susipažinę su informacija ir atlikę užduotis, mokiniai:

  • Išsiaiškins, kokie yra laiko valdymo sunkumai ir pagrindiniai laiko valdymo žingsniai.
  • Išsiaiškins, kas yra laiko „vagys“ ir kaip su jais kovoti.
  • Gebės nustatyti veiklos prioritetus.
  • Gebės parengti dienos ir savaitės veiklos planus.