Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

4.4. Teksto konspektavimas

Konspektas (lot. conspectus – apžvalga) – trumpas, raštiškas veikalo, paskaitos, kalbos išdėstymas. Tai yra pagrindinių autoriaus minčių užrašymas arba sutrumpintas turinio atpasakojimas savais žodžiais, paliekant svarbiausią informaciją.

Pasinaudodami skyrelio 4.4 „Teksto konspektavimas“ informacija, trumpai aptarkite, į ką reikia atkreipti dėmesį konspektuojant.