4.4. Teksto konspektavimas

Konspektas (lot. conspectus – apžvalga) – trumpas, raštiškas veikalo, paskaitos, kalbos išdėstymas. Tai yra pagrindinių autoriaus minčių užrašymas arba sutrumpintas turinio atpasakojimas savais žodžiais, paliekant svarbiausią informaciją.

Pasinaudodami skyrelio 4.4 „Teksto konspektavimas“ informacija, trumpai aptarkite, į ką reikia atkreipti dėmesį konspektuojant.