4.4.2. Teksto konspektavimas braižant minčių žemėlapį

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriumi 4.4.2 „Teksto konspektavimas braižant minčių žemėlapį“ paaiškinkite, kaip konspektuoti (vizualizuoti) paskaitą ar tekstą braižant minčių žemėlapį.