I. Mokymosi mokytis svarbos suvokimas, teigiamos nuostatos

Paskirtis

Ši dalis skirta paruošti profesinių mokymo įstaigų ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo mokytojus paaiškinti mokiniams, kodėl svarbu mokytis mokėjimo mokytis.

Tikslas

Suteikti žinių apie mokėjimo mokytis svarbą.

Siekiami rezultatai

Perskaitęs šią dalį, mokytojas:

  • Žinos priežastis, kodėl mokėjimas mokytis yra vienas iš svarbiausių bendrųjų gebėjimų, kodėl jo reikia profesinių mokyklų mokiniams ir neformaliojo suaugusiųjų mokymosi dalyviams.
  • Žinos svarbiausių strateginių dokumentų teiginius apie mokėjimą mokytis ir galės juos paaiškinti mokiniams.
  • Galės paaiškinti, kas sudaro mokėjimo mokytis kompetenciją.
  • Žinos ir gebės paaiškinti mokiniams, kokias galimybes suteikia mokėjimas mokytis.