4.3.6.1. Įdėmaus skaitymo instrumentai

Trumpai aptarkite įdėmaus skaitymo instrumentus:

  • Pabraukimas ir paryškinimas.
  • Pastabų rašymas paraštėse.
  • Santraukos rašymas.
  • Teksto konspektavimas.