4. Informacijos tvarkymas

Paskirtis

Ugdyti gebėjimą tvarkyti informaciją, reikalingą mokymuisi ir kaip tą informaciją skaityti bei konspektuoti.

Tikslai

  • Išsiaiškinti, kokie yra informacijos ieškojimo, saugojimo ir išsaugotos informacijos radimo įpročiai ir ką reikėtų keisti.
  • Išsiaiškinti skaitymo būdus ir ugdyti konspektavimo įgūdžius.

Siekiami rezultatai

Susipažinę su informacija ir atlikę užduotis, mokiniai:

  • Išsiaiškins, kodėl svarbu nepasikliauti vienu informacijos šaltiniu ir kokie yra patikimi informacijos šaltiniai.
  • Žinos, kaip reikėtų saugoti informaciją, kad ją būtų nesunku rasti.
  • Išsiaiškins, kokie yra skaitymo būdai ir kaip konspektuoti atsižvelgiant į mokymosi stilių.