4.4.6. Paskaitų, seminarų, konsultacijų konspektavimas

Pasinaudodami MM Bendrasis modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriumi 4.4.6 „Paskaitų, seminarų, konsultacijų konspektavimas“ paaiškinkite, kaip konspektuoti paskaitas, seminarus, konsultacijas ir kitus dalykus, kurie yra pasakojami.

Pastebėkite, kad paskaitų konspektavimui tinka tie patys metodai, kurie jau aptarti skyriuje 4.4 Teksto konspektavimas.

Patarimai konspektavimo tobulinimui:

  • Pasiruoškite. Jums reikia iš anksto pasiruošti, kokius žodžius, idėjas kokiais simboliais žymėsite. Sudarykite savo žodyną.
  • Išbandykite skirtingus konspektavimo įrankius. Gali būti, kad atrasite efektyvesnį būdą konspektuoti, negu iki šiol naudojote.
  • Kasdien praktikuokitės. Jums nereikia atskirai skirti laiko greito konspektavimo treniruotėms. Darykite tai skaitydami knygas, kurias dabar skaitote. Bet kuris skaitymas gali būti puiki praktika.
  • Jei seminaruose ar paskaitose dalyvaujate nedažnai, tačiau norite išsiugdyti įgūdžius, tam tinka televizorius. Bet kokia publicistinė laida arba žinios tinka konspektavimo įgūdžiams tobulinti!
  • Pats geriausias būdas treniruotis – konspektuoti paskaitas.