Simuliacija: MM Bendrasis modulis. IV. 16. Pabraukimai ir paryškinimai

Paskirtis

Ugdyti efektyvaus skaitymo gebėjimus.

Tikslas

Ugdyti teksto pabraukimo įgūdžius.

Siekiami rezultatai

Atlikę šią užduotį, mokiniai žinos, kaip pabraukti ar kitaip pažymėti svarbias teksto vietas.

Trukmė

Individualiai užduotį galima atlikti per 5 min.

Darbui su grupe reikėtų iki 15 min.

Atliekant šią užduotį galima naudotis simuliacijos žingsniais arba išdalinti mokiniams atspausdintus tekstus. Tam tikslui galite pasinaudoti kokiu nors dėstomo dalyko trumpa teksto ištrauka.

Dalyviams duodamas tas pats tekstas su pabrauktomis skirtingomis teksto dalimis.

Pakvieskite mokinius parašyti, kas buvo svarbu pirmam ir kas antram tekstą skaičiusiam žmogui.

Sistema pateiks dalyvių atsakymus.

Aptarkite dalyvių atsakymus.

Apibendrinimas

  • Užduoties rezultatai rodo, kad skirtingiems žmonėms tame pačiame tekste buvo svarbūs skirtingi dalykai, kuriuos jie pasibraukė. Žodžius ar sakinius (ar jų dalį) galima pabraukti rašikliu ar pieštuku. Juos galima paryškinti specialiais teksto žymekliais. Braukti ar ryškinti reikėtų ne visą sakinį, o tik svarbiausias jo dalis, atskirus žodžius, frazes.
  • Pabraukimui ar paryškinimui patartina naudoti įvairių spalvų žymeklius, nes spalvos gerina dėmesingumą. Spalvas reikia naudoti saikingai ir logiškai: vienam tekstui – ne daugiau kaip dvi ar tris spalvas. Ta pačia spalva žymima susijusios informacijos dalys, pvz. žalia spalva – žodžiams ar frazėms, kurios jums patiko; geltona – dalykams, dėl kurių abejojate o raudonai – kuriems nepritariate.