Užduotis. Konspektavimas braižant struktūrinę schemą

Paskirtis

Lavinti vaizdinio, akustinio ir kinestetinio mokymosi stilių.

Tikslas

Lavinti vaizdinio, akustinio ir kinestetinio mokymosi stilių braižant struktūrinę schemą.

Siekiamas rezultatas

Atlikę užduotį mokiniai žinos, kaip braižyti teksto arba paskaitos struktūrinę schemą.

Trukmė

Šiai užduočiai atlikti pakanka iki 10 min. Tačiau norint įgusti braižyti tekstų struktūrines schemas, tokiu būdu reikėtų konspektuoti nuolat.

Kaip ir minčių žemėlapio atveju, struktūrinės schemos braižymas geriausiai tinka vaizdinio, akustinio ir kinestetinio mokymosi stilių mokiniams. Vaizdinio mokymosi stiliaus mokiniams tinka, nes sudaro temos „vaizdą“, o kinestetinio mokymosi stiliaus mokiniams – nes mažina rašymo poreikį ir leidžia pabraižyti. Akustinio mokymosi stiliaus mokiniams jis galėtų padėti išmokti greičiau fiksuoti informaciją. Rašymo ir skaitymo mokymosi stiliaus mokiniai retai naudojasi šiuo būdu, nes jiems labiau patinka rašyti, negu piešti ar braižyti.

Panašiai kaip minčių žemėlapį, galima nubraižyti parašyto teksto ar paskaitos struktūrinę schemą. Šiuo atveju pagrindinė mintis rašoma viršuje, o iš jos žemyn vedamos išvestinės potemės ir mintys. Patarimas: pirma užrašykite mintį, o tada ją apibrėžkite, kitaip mintis gali netilpti į jūsų nubrėžtą stačiakampį ar ovalą. Kaip ir minčių žemėlapio atveju, naudokitės skirtingomis spalvomis ir simboliais ar piešinukais. Struktūrinė schema iš pirmo žvilgsnio panaši į minčių žemėlapį, tačiau struktūrinė schema yra labiau struktūruota ir hierarchiška, minčių žemėlapis laisvesnis.

Minčių struktūrinė schema primena organizacijos struktūrinę schemą, kur viršuje yra direktorius, po juo – pavaduotojai ar departamentų direktoriai, po jais darbininkai, tik čia schemoje „apgyvendinti“ ne darbuotojai, o mintys, idėjos, informacija.

Pasinaudojant struktūrine schema galima konspektuoti visą tekstą ar paskaitą arba tik jo dalį, visa kita užrašant įprastu būdu.

Pav. Struktūrinės schemos pavyzdys.

1. Duokite mokiniams nedidelį (apie 200 žodžių) tekstą iš dėstomo dalyko ir pasiūlykite sukonspektuoti jį nubraižant teksto struktūrinę schemą.

2. Pakvieskite mokinius mintyse (arba garsiai) atpasakoti, kas buvo parašyta duotame tekste naudojantis nubraižyta struktūrine schema.

3. Pasiūlykite braižyti struktūrines schemas skaitant medžiagą, kurią jie dabar mokosi. Iš pradžių gali būti sunkoka, tačiau įpratę braižyti pastebės, kaip tai palengvina mokymąsi ir padeda įsiminti ir prisiminti informaciją.

4. Pasiūlykite pabandyti konspektuoti savo ir kitų dėstytojų paskaitas braižant struktūrinę schemą.

5. Atkreipkite dėmesį į tai, kad taip konspektuoti nebūtina viską. Taip gerai tinka konspektuoti paskaitas. Tekstus taip geriau konspektuoti kai ruošiasi atsiskaitymams ir egzaminams.