Užduotis. Koncentracijos lavinimas

Paskirtis

Ugdyti efektyvaus skaitymo gebėjimus.

Tikslas

Padėti susikoncentruoti prieš skaitymą.

Siekiami rezultatai

Atlikę šią užduotį, mokiniai žinos, kaip galima labiau susikoncentruoti prieš skaitymą ar kitokį mokymąsi.

Trukmė

Individualiai užduotį galima atlikti per 5 min.

Pristatykite šiuos koncentracijos būdus. Juos išbandykite klasėje.

Nieko nedarymas. Atsisėskite ir žiūrėkite į kokį nors paveikslą ar daiktą. Pabandykite vieną minutę apie nieką negalvoti. Tokiu būdu galite mokytis nukreipti savo dėmesį į vieną dalyką, neleisdamas niekam, kas yra patalpoje, jums trukdyti.

Radijo klausymas. Labai gerai įsiklausykite į tai, apie ką kalba radijas. Pritildykite aparato garsą labai tyliai ir nežiūrint to, pabandykite išgirsti ir suprasti viską, kas sakoma.

Laikraščių skaitymas. Paimkite laikraštį, geriausiai tokį, kuriame būtų vien tekstai, be dėmesį atitraukiančių nuotraukų ar piešinių. Išsirinkite straipsnį ir jame ieškokite, pvz. visų „e“ raidžių. Tai darydami pradžioje galite pasinaudoti pieštuku, tačiau truputį pasitreniravę turėtumėte jo nenaudoti.

Susiraskite „Draugą – trukdytoją“. Paimkite nežinomą, nelabai paprastą laikraščio straipsnį ir jį tyliai skaitykite. Tuo metu Jūsų partneris arba draugas, darydamas judesius, triukšmaudamas arba kalbėdamas tegul bando Jums trukdyti. Jūs turėtumėte būti užsispyręs ir nereaguoti į draugo veiksmus. Baigę skaityti straipsnį užrašykite, kas labiausiai jums trukdė. Palyginkite rezultatą su savo kasdienybe darbe arba mokymosi įstaigoje. Galbūt, tai jums padės atskleisti iki šiol nefiksuotus trukdžius.