1 užduotis. Asmenybės ratas

Paskirtis

Pademonstruoti, kad kiekvienas mokinys yra unikali asmenybė su skirtingais asmenybės bruožais, įgūdžiais ir gebėjimais bei pomėgiais.

Tikslas

Apmąstyti savo asmenybės bruožus, įgūdžius ir gebėjimus bei pomėgius.

Rezultatai

Susipažinę su šio skyriaus medžiaga ir atlikę užduotis, mokiniai:

  • Įvardins savo asmenybės bruožus, įgūdžius ir gebėjimus bei pomėgius.
  • Suvoks, kad kiekvienas iš jų yra unikali asmenybė.

Trukmė

Individualiai užduotį mokiniai gali atlikti per 15 min.

Darbui su grupe reikėtų papildomai dar apie 10-15 min. Iš viso iki 30 min.

Pakvieskite mokinius atlikti užduotį Asmenybės ratas.

1 žingsnis

Iš anksto padauginkite darbo lapą „Asmenybės bruožai, įgūdžiai ir gebėjimai bei pomėgiai“. Išdalinkite mokiniams lapus, pakvieskite perskaityti ir pasižymėti (pasibraukti) bruožus, įgūdžius ir gebėjimus bei pomėgius, kurie jiems tinka.

2 žingsnis

Išdalinkite iš anksto paruoštus darbo lapus „Asmenybės ratas“.

Pateikite instrukciją, kaip naudojant perskaitytus sąrašus užpildyti Asmenybės ratą: „įsivaizduokite save rato centre. Trys šio rato sritys – trys skirtingi jūsų asmenybės aspektai. Surašykite 1 žingsnio metu pasibrauktus dalykus į atitinkamą asmenybės rato dalį. Galite papildyti dalykais, kurių 1 žingsnio sąrašuose nebuvo, bet manote, kad jie jums būdingi. Pasistenkite, kad jis būtų kuo išsamesnis“.

Kai mokiniai baigs individualų darbą, paprašykite jų pagalvoti, ką naujo jie sužinojo apie save. Pakvieskite pasidalinti savo „atradimais“ su bendramoksliais. Galbūt, mokiniai papildys vieni kitų bruožus ar sugebėjimus. Pokalbiui užduokite klausimą: „Papasakokite vieni kitiems, ką naujo sužinojote apie save?“ Darbą galima organizuoti poromis arba nedidelėmis (3-4 asmenų) grupėmis.

Užduotį užbaikite bendru aptarimu su visa grupe. Jo metu paprašykite mokinius išsakyti pagrindines mintis, kurios buvo aptartos porose arba grupelėse. Jas užrašykite lentoje.

Darbo lapas. Asmenybės bruožai, įgūdžiai ir gebėjimai bei pomėgiai.

Asmenybės bruožų sąrašas

Mums būdingi asmenybės bruožai: ramus, nerimastingas, saugus, nesaugus, patenkintas savimi, savęs gailintis, linkęs bendrauti, atsiskyręs, mėgstantis juokauti, rimtas, jausmingas, santūrus, lakios vaizduotės, praktiškas, mėgstantis įvairovę, mėgstantis rutiną, savarankiškas, priklausomas, geraširdis, negailestingas, pasitikintis kitais, įtarus, paslaugus, mokantis dirbti kolektyve, nelinkęs bendradarbiauti, agresyvus, rūpestingas, vėjavaikis, taikus, susivaldantis (santūrus), impulsyvus, organizuotas, patikimas, drovus, jautrus, ryžtingas, smulkmeniškas, atkaklus.

Įgūdžių ir gebėjimų sąrašas

Mes turime tokių įgūdžių ir gebėjimų: galiu prisitaikyti, sugebu spręsti problemas, sudėtingose situacijose randu išeitį, dirbu greitai ir tvarkingai, moku naudotis įvairiais įrankiais (pvz., grąžtu, plaktuku), sugalvoju, kaip patobulinti tam tikrą daiktą ar veiklą, įvairių reiškinių detales tikrinu kruopščiai, sugebu reikšti jausmus (kūno kalba, veido išraiška, balsu), galiu perteikti jausmus vaizduojamojo meno (tapybos, skulptūros) ar muzikos pagalba, sugebu paguosti žmones, greitai ir tiksliai įvertinu situaciją ar žmogų, greitai išmokstu, gerai skaičiuoju pinigus, gebu organizuoti darbą, kerpu plaukus, darau šukuosenas, gebu susikaupti atlikdamas pasikartojančius veiksmus, gebu atlikti staliaus darbus (pvz., taisyti medžio dirbinius), remontuoju ir kuriu gaminius iš metalo, atlieku suvirinimo darbus, moku naudotis matavimo prietaisais, reikalingais moksliniams tyrimams, moku suskaičiuoti tūrį ir plotą, dažau sienas ir klijuoju tapetus, programuoju, gebu tikrinti kitų žmonių darbą, gebu rasti reikalingą informaciją knygose, galiu mūryti sieną, moku naudotis internetu, gebu dirbti savarankiškai, sportuoju, gebu planuoti veiklą kolektyve, suprantu įvairių mechanizmų veikimo principus, spausdinu, renku tekstą kompiuteriu, moku išklausyti kitą žmogų, gebu paaiškinti kitiems tam tikrus dalykus, moku suteikti pagalbą, gebu padrąsinti kitus žmones, nuteikti juos veiklai, gaminu ir taisau mechanizmus.

Pomėgių sąrašas

Mes domimės šiais dalykais: sodininkyste, muzikos klausymusi, šokiais, kompiuteriniais žaidimais, meistravimu, socialiniais tinklais, sportu, kino filmais, parodomis, stalo žaidimais, mezgimu, konstravimu, valgio gaminimu, bendruomenine veikla, vairavimu, piešimu, savanoriška (visuomenine, labdaringa) veikla, religija, skaitymu, kalbų mokymusi, gamtos stebėjimu, fotografavimu, technikos remontu, medžio darbais, daržininkyste, dainų/muzikos kūrimu, muzikavimu (dainavimu, grojimu), kryžiažodžių, sudoku sprendimu, popieriaus lankstymu (origami), meditacija, tinklaraščio rašymu, gyvūnų globa, kolekcionavimu, etnografija/folkloru…

Darbo lapas. Asmenybės ratas