Užduotis. Konspektavimas piešiant puslapį

Paskirtis

Ugdyti efektyvaus skaitymo gebėjimus.

Tikslas

Lavinti konspektavimo įgūdžius perpiešiant puslapį.

Siekiamas rezultatas

Atlikę užduotį, mokiniai žinos, kaip konspektuoti tekstą perpiešiant puslapį.

Trukmė

Šiai užduočiai atlikti pakanka iki 20 min. Tačiau norint įgusti piešti puslapio informaciją, tokiu būdu reikėtų konspektuoti nuolat.

Organizuojant perpieštų tekstų aptarimą, papildomai reikėtų apie 20 min. Iš viso iki 40 min.

1. Pristatykite teksto perpiešimo pavyzdį.

Pav. Puslapio perpiešimo pavyzdys

2. Duokite mokiniams išbandyti perpiešti puslapį su tekstu ir kokia nors schema, iliustracija iš savo dėstomo dalyko vadovėlio. Atkreipkite dėmesį į tai, kad piešinio kokybė nesvarbi.

3. Galite organizuoti perpieštų lapų „parodą“ ir aptarimą.

4. Atkreipkite dėmesį į tai, kad visko taip konspektuoti nebūtina. Taip gerai tinka konspektuoti skaitomus tekstus, o ne paskaitas. Tinka ir paskaitoms, bet tam reikia būti labai įgudusiam. Tokiu būdu nereikėtų konspektuoti viso teksto, o tik atskiras jo dalis, kurias ypač reikia įsiminti. Kitas teksto vietas geriau konspektuoti punktais ar minčių žemėlapiais.