4.4.1. Teksto konspektavimas punktais

Paaiškinkite, kad ilgus paragrafus bus lengviau suprasti ir įsiminti, jei juos padalinsite punktais (taškais; a, b, c; 1, 2, 3). Rašydami punktus, tekstą gali trumpinti pasinaudodami trumpiniais ir simboliais.

Patikite 4.4.1 skyrelyje esantį pavyzdį, kaip tekstą sukonspektuoti punktais. Galite pateikti savo pavyzdžių.