Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

Įžanga

Praktinis vadovas skirtas paaiškinti, kaip dirbti su Interaktyvia elektronine mokymosi priemone, skirta mokymosi mokytis gebėjimams ugdyti pagal profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Šio vadovo struktūra atitinka „Mokymosi mokytis bendrojo gebėjimo mokymo priemonės“ struktūrą. Ją sudaro keturios dalys: I. Mokymosi mokytis svarbos suvokimas, teigiamos nuostatos, II. Mokymosi uždavinių formulavimas, III. Strategijų mokymosi uždaviniams pasiekti numatymas, IV. Mokymosi organizavimas. Kiekviena dalis susideda iš atskirų teorinių dalių, kuriose pristatoma teorinė medžiaga ir pateikiamos užduotys (simuliacijos), padedančios geriau atskleisti temą ir ugdyti reikalingus gebėjimus.

Praktiniame vadove pateikiama glausta įžanga į priemonės temas, nekartojant dalykų, kurie yra aprašyti pačioje priemonėje (išskyrus pirmąją dalį, kur praktiniame vadove pateikiama daugiau informacijos, negu mokymo priemonėje) ir duodami metodiniai patarimai, kaip galima atlikti mokėjimo mokytis ugdymo užduotis. Dauguma užduočių suformuotos, kaip simuliacijos, tačiau yra užduočių, kurias reikia atlikti atsispausdinus užduotis.