3.1. Mokymo medžiagos įkėlimas į katalogus

Vartotojas savo medžiagą (failus) gali įkelti tik į katalogus. Pirmojo lygio katalogus sistemoje gali sukurti tik sistemos vartotojas, turintis administratoriaus teises. Antro ir gilesnio lygio katalogus jau gali kurti mokytojo rolę turintis vartotojas.

 

Katalogo kūrimas

 

Katalogų sąraše reikia pasirinkti katalogą, kuriame bus kuriami vidiniai katalogai ir nueiti į jo vidų.

Patekus į katalogą, katalogų sąrašo apačioje yra mygtukas .

Paspaudus jį atidaroma naujo katalogo kūrimo forma:

Užpildykite formos laukus:

Pavadinimas – čia įrašomas naujo katalogo pavadinimas;

Vieta – čia rodoma katalogo vieta. Galima pakeisti katalogo vietą: paspaudus ant lauko su pele – bus pateiktas visų katalogų sąrašas;

Aprašymas – laukas skirtas kuriamo katalogo aprašymui;

Privatumas – čia nurodomas kuriamo katalogo matomumas kietiems sistemos vartotojams. Paspaudus ant lauko, yra pateikiami galimi privatumo nustatymai. Pagal nutylėjimą yra parinktas „Matysiu tik aš“ variantas.

 

Trumpai atrasim privatumo nustatymo variantus:

Matysiu tik aš – sukurtą katalogą matys tik jo savininkas. Kiti sistemos vartotojai nematys sukurto katalogo dalyje „Medžiaga“;

Matys visi – katalogas bus matomas visiems kitiems sistemos vartotojams;

Pasirinkti kas matys – katalogo savininkas gali nurodyti konkrečius sistemos vartotojus, kurie matys jį.

 

Katalogas bus sukurtas mygtuko „Išsaugoti“ paspaudimo.

Sukurtas katalogas atsiranda sąraše:

Savo sukurtus katalogus vartotojas gali redaguoti ir ištrinti.

– katalogo redagavimas;

– katalogo ištrynimas.

 

Medžiagos kėlimas į katalogą

 

Norint įkelti į katalogą failus, reikia atidaryti katalogą. Failų sąrašo viršuje yra įkėlimo mygtukai:

Užėjus su pele ant šio mygtuko, vartotojui parodoma daugiau įkėlimo mygtukų:

Importuoti vadovėlį – importuojamas .docx formato failas į sistemą kaip elektroninis vadovėlis su turiniu. Paruoštas importui dokumentas turi turėti tvarkingai sudėtas antraštes.

Importuoti prezentaciją – importuojamas į sistemą .pptx formato failas. Po importo jis tampa elektronine prezentacija.

Importuoti kitą failą – į katalogą importuojami pasirinkti iš kompiuterio laikmenos failai;

Tvarkyti klausimų sąrašą – vartotojas yra perkeliamas į Klausimų bazę, kur gali kurti naujus klausimus testams.