Simuliacija: MM Bendrasis modulis. II. 3. Asmenybės tipas, profesija, mokymasis

Simuliacija: MM Bendrasis modulis. II. 3. Asmenybės tipas, profesija, mokymasis

Paskirtis

Ugdyti mokinių gebėjimą sieti savo asmenybės tipą su pasirinkta profesija ir mokymusi.

Tikslas

Išsiaiškinti mokinių asmenybės tipus, aptarti jų atitikimą pasirinktai profesijai ir kokią įtaką šis pasirinkimas daro mokymuisi.

Siekiami rezultatai

Susipažinę su šio skyriaus medžiaga ir atlikę užduotis, mokiniai:

  • Išsiaiškins asmenybės tipus.
  • Nustatys, kiek asmenybės tipas atitinka pasirinktą profesiją.

Trukmė

Individualiai užduotį mokiniai gali atlikti per 10 min.

Darbui su grupe reikėtų papildomai dar apie 10 min. Iš viso apie 20 min.

1 žingsnis

Iš pradžių pakvieskite mokinius atsakyti į klausimą “Kas nulemia profesijos pasirinkimą”. Akcentuokite, kad mokiniai pažymėtų dalykus (galima pažymėti ne vieną), kurie nulėmė būtent jų pasirinkimą.

Pav. Veiksniai, nulemiantys profesijos pasirinkimą.

Sistema pateiks apibendrintą visos grupės pasirinkimų rezultatą.

Aptarkite, kokie veiksniai grupėje dominuoja ir kodėl.

2 žingsnis

Pristatykite psichologo J. Holland‘o asmenybės tipus: Mėgstantys dirbti konkrečius darbus; Mėgstantys dirbti su popieriais; „Tyrinėtojai“; „Menininkai“; Mėgstantys prisiimti atsakomybę; Mėgstantys rūpintis kitais.

Pakvieskite mokinius įvertinti, kokiam tipui jie priklauso:

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą. Trumpai aptarkite.

3 žingsnis

Pakvieskite mokinius įvertinti, kaip jų asmenybės tipas (tipai) daro įtaką mokymuisi.

Šiame žingsnyje bendro grupės rezultato nenustatinėjame, nes tai asmens reikalas.

Rezultatų aptarimas

  • Jei pasirinkote daugiau atsakymų iš pirmo-ketvirto atsakymų, nei iš penkto – aštunto, pasirinkta profesija gerai dera su asmenybės tipu.
  • Jei pasirinkote daugiau atsakymų iš penkto – aštunto, galima suabejoti, ar pasirinkta tinkama profesija, ir jums reikia ieškoti labai stiprių motyvų toliau tęsti šios specialybės mokymąsi arba ieškoti kitos profesijos.

Svarbu!

  • Neskubėkite priimti sprendimo ką nors iš esmės keisti. Pasitarkite su šeimos nariais, draugais, mokytojais, pasikonsultuokite su psichologu. Kartais mes ne visiškai teisingai save vertiname ir nepastebime savybių, kurias kiti mato ir vertina mus kitaip, negu mes patys.

Apibendrinimas

  • Asmenybės polinkių ir pomėgių atitikimas profesinei veiklai yra reikšmingas mokymosi veiksnys. Kuo profesija labiau atitinka asmenybės tipą, tuo ji žmogui labiau patinka, todėl jam lengviau mokytis tos profesijos, vėliau – dirbti pagal ją. Tie, kurie pasirenka profesiją, priešingą asmenybės tipui, turi kas dieną nugalėti pasipriešinimą tiek mokydamiesi, tiek dirbdami, turi nuolat kovoti su savimi. Pavyzdžiui, „menininkų“ tipo žmogus kankinsis, jeigu jam reikės aštuonias valandas sėdėti įstaigoje ir kilnoti popierius. Šio tipo žmogui bus sunku mokytis, jeigu užduotys bus rutininės, nereikalaujančios kūrybinio darbo. Susidūrus su tokiomis užduotimis „menininko“ tipo mokiniui reikėtų ir pačiam stengtis rasti kūrybiško požiūrio į jų atlikimą. Mėgstantis dirbti su popieriais nuolat jaus stresą, pasirinkęs „menininko“ tipui tinkančią profesiją, nes jo gyvenimas bus netvarkingas, „nesudėliotas į lentynėles“. Mokymosi situacijoje šio tipo mokiniui irgi norėsis stabilumo, aiškumo, struktūros.
  • Kita vertus, nereikia nusiminti, jeigu pirminis profesijos pasirinkimas nebuvo idealus. Vis labiau įsitvirtinant mokymosi visą gyvenimo nuostatoms, suprantama, kad ir kelias įgyti kitą profesiją ar specializuotis kitoje, daugiau ar mažiau su turima profesija susijusioje srityje, visuomet yra atviras.
  • Kaip sako liaudies išmintis, „Ne tas meistras kur pradeda, bet tas, kur pabaigia“.