Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

Pasiruoškite

PROGRAMOS MEDŽIAGA

Viskas, ko Jums reikia, yra patalpinta ir prieinama Educton mokymosi platformoje.

Programos medžiagą sudaro 7 žingsniai. Kiekvienas žingsnis sudarytas iš teorinės medžiagos ir praktinių užduočių. Per pamokas jūs galėsite  pateikti teorinę mokymo medžiagą kartu su interaktyviosiomis ir praktinėmis užduotimis. Kiek ir kokios medžiagos naudoti per pamokas galėsite nuspręsti patys (toliau mokytojo vadove rasite visų pamokų gaires). Šiame mokytojams skirtame vadove jūs susipažinsite su visa reikalinga informacija ir suprasite, kaip vesti pamokas.

SUSIPAŽINKITE SU METODINE MEDŽIAGA

Visų pirma, susipažinkite su pamokos medžiaga.

  • Peržvelkite ir išanalizuokite kiekvieną pamoką, pateiktą Educton platformoje, susipažinkite su pamokos gairėmis, pateiktomis šiame mokytojo vadove. Iš anksto peržiūrėkite kiekvienos pamokos žodyną, susipažinkite su teorine medžiaga ir užduočių atlikimo gairėmis. Atkreipkite dėmesį, kad mokiniai per pamoką nebūtinai turi atlikti visas tai pamokai priskirtas užduotis. Jas galite pasirinkti atsižvelgdamas į pamokos tikslus, mokinių interesus ir gebėjimus. Pamokų gairėse prie kiekvienos užduoties yra nurodytas preliminarus užduočiai skirtas atlikti laikas ir jos atsakymų gairės.
  • Peržiūrėkite kiekvienos pamokos vaizdo įrašus ir interaktyvias mokymosi priemones.
  • Prieš kiekvieną pamoką patikrinkite, ar visi vaizdo įrašai bei kita medžiaga, kurią norėsite pasiekti internete, veikia.
  • Kiekvieno žingsnio pabaigoje mokiniams pateikiamas žinių patikrinimo testas. Ir jums, ir mokiniams atlikus testą bus aiškiau, kaip pavyko įsisavinti atitinkamo žingsnio medžiagą.

TECHNOLOGINĖS GALIMYBĖS

Ši programa suprojektuota taip, kad visi mokiniai būtų prisijungę prie pateikiamo turinio. Esant ribotoms technologinėms galimybėms, pavyzdžiui, turint tik vieną kompiuterį klasėje, siūlome tam tikras užduotis atlikti kartu arba pasiūlyti mokiniams jas atlikti savo sąsiuviniuose; gautus rezultatus aptarkite ar surenkite diskusiją.

Jei kompiuterių nepakanka visiems mokiniams, skirkite jiems dirbti poromis ar grupėmis. Skirtingi mokymo metodai leis pasiekti puikių rezultatų.

PAMOKŲ ŽINGSNIAI

Nepamirškite, kad pamoka trunka 45 minutes. Iš anksto susiplanuokite pamokos turinį.

Rekomenduojama pamoką pradėti teorine medžiaga. Išsiaiškinę pagrindinius dalykus pereikite prie užduočių.

Nepamirškite teorinės medžiagos papildyti konkrečiais pavyzdžiais, susijusiais su būsima jūsų mokinių profesija.

Teorinė pamokų medžiaga ir praktinės užduotys yra prieinamos virtualioje mokymo (-si) Educton  platformoje.

Priklausomai nuo mokinių motyvacijos, jų darbo tempo ir jūsų laiko, per pamokas mokiniams galite skirti daugiau arba mažiau teorinės medžiagos bei užduočių.

MOKOMOSIOS MOKINIŲ BENDROVĖS KŪRIMO GALIMYBĖSBesimokydami pagal šią programą mokiniai turės galimybę įkurti mokomąją mokinių bendrovę.

Lietuvos Junior Achievement (LJA) Mokomųjų mokinių bendrovių (MMB) programa yra mokinių iniciatyva grįstas mokymosi modelis. Ši programa nėra verslo simuliacija, tai realaus verslo kūrimo patirtis. Įkūrę MMB mokiniai įgyvendina visą verslo valdymo ciklą: įkuria įmonę, sukaupia pradinį kapitalą, planuoja, kuria savo paslaugą arba produktą bei jį parduoda, vykdo rinkodaros kampaniją ir pasibaigus mokymosi procesui uždaro savo įmonę. Dalyvaudami MMB programoje mokiniai įgis neįkainojamos gyvenimiškos patirties, įgūdžių, reikalingų jų būsimajam profesiniam ir asmeniniam gyvenimui, pvz., viešai kalbėti ir įtikinti, pristatyti savo produktą ar paslaugas, išreikšti savo kūrybiškumą ir kritinį mąstymą bei dirbti komandoje.

MMB programa – tai nuostabi gyvenimo mokykla, kurios metu mokiniai gali šiek tiek užsidirbti ir suprasti, kaip funkcionuoja verslas, pasirengti būsimai karjerai ir susikurti verslo pradžios veiksmų planą.

MMB programa paprastai trunka nuo kelių mėnesių iki vienerių mokslo metų.

Mokinių bendrovę kuruoja mokytojas (-a). Jūs esate tas žmogus, kuris suteikia mokiniams svarbiausią informaciją ir nukreipia reikiama kryptimi, jeigu jiems reikia pagalbos vystant savo verslą. Mokytojui ir mokiniams padeda bei juos konsultuoja verslo konsultantas.

Daugiau informacijos apie mokomųjų bendrovių kūrimą, registravimą ir veiklos reglamentavimą galima rasti tinklalapyje www.lja.lt.