Simuliacija: MM Bendrasis modulis. IV. 17. Teksto santrauka

Paskirtis

Ugdyti efektyvaus skaitymo gebėjimus.

Tikslas

Ugdyti santraukų rašymo įgūdžius.

Siekiami rezultatai

Atlikę šią užduotį, mokiniai žinos, kaip rašyti teksto santrauką.

Trukmė

Individualiai užduotį galima atlikti per 10 min.

Užduotį aptarti su grupe reikėtų papildomai 10 min. Iš viso 20 min.

Santraukos – trumpos apimties užrašas, kuriame atsispindi rašytinio ar sakomo teksto esmė.

Pastebėkite, kad parašyti gerą santrauką yra pakankamai sunku. Reikia daug praktikuotis, kad įgytum įgūdžių trumpinti tekstą. Svarbiausia yra pasakyti daug informacijos, bet parengti mažai teksto. Galite pateikti pavyzdį apie telefono pokalbį. Kai šeimos narys ar draugas ilgai kalba telefonu, jūs paklausiate, apie ką čia tik ilgai kalbėjo, kalbėjęs asmuo paprastai keliais sakiniais sugeba paaiškinti, kas esmingo buvo pokalbyje, jis pateikia pokalbio santrauką.

Pakvieskite perskaityti trumpą tekstą apie puodelį Karlsonui:

Sistema pateiks visų mokinių santraukas. Jas aptarkite.

Užduokite klausimą, kaip sekėsi rašyti santrauką:

Sistema pateiks bendrą grupės vertinimą.

Užduokite kitą klausimą: kas buvo sunkiausia?

Aptarkite grupės rezultatą.

Apibendrinimas

  • Kiekvieną kartą, kai rašysite santrauką, įsivaizduokite, kad ruošiatės egzaminui ir reikia pasirengti špargales, kad galėtumėte prisiminti svarbiausius dalykus, atsakymus į klausimus. Tik kai eisite į egzaminą, „pamirškite“ špargales už auditorijos durų.
  • Rašytinio teksto konspektą taip pat galima vadinti santrauka.
  • Rašant santrauką visada remkitės pagrindine teksto mintimi bei ją pagrindžiančiais teiginiais. Kartais santrauką galime parašyti naudodami atsakymus į klausimus.