1.1. Motyvacijos svarbos suvokimas

Pasinaudodami MM Bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ 1.1 skyriaus „Mokymosi motyvacijos svarbos suvokimas“ medžiaga aptarkite, kodėl mokymuisi svarbu motyvacija.