4.3.2. Paskaitos dokumento kūrimas

Paspauskite  mygtuką  „Naujas  paskaitos  dokumentas“.  Atsidariusioje  apačioje  formoje  įrašykite dokumento pavadinimą, spauskite „Toliau“.

Patenkate į paskaitos dokumento kūrimo langą:

 

Dešiniame šone, medžiagos pasirinkimo zonoje, pasirinkite prie modulio priskirtą medžiagą. Apačioje sąraše bus rodomo tik tie vadovėliai, kuriuos buvote pridėję prie modulio medžiagos.

Jeigu sąrašas tuščias, vadinasi nė vienas sistemos vadovėlis nebuvo priskirtas prie modulio medžiagos.

Jeigu nėra prie modulio priskirtos medžiagos, tada galite rinktis iš visų sistemoje publikuotų vadovėlių:

Spauskite su pele ant pasirinkto vadovėlio. Ekrane atidaromas pasirinktas vadovėlis. Dešinėje matote atidaryto vadovėlio turinį, centre – vadovėlio temas ir jų tekstą. Pradžioje temos suskleistos, norėdami pamatyti temos tekstą, turite paspausti ant temos pavadinimo.

Kairėje lieka mėlyna juosta (Jūsų suskleistas paskaitos dokumentas), į kurį reiks tempti pasirinktas temas.

4.3.2.1. Kaip įtempti skyrius į paskaitos dokumentą?

1. Su pele paspauskite ant temos pavadinimo vadovėlyje, arba jo turinyje dešinėje ir tempkite į kairėje esančią mėlyną juostą.

2. Pateksite į tuščią savo sukurtą paskaitos dokumentą. Čia paleiskite pelę – tempiamas skyrius bus įdėtas į paskaitą.

3. Grįžkite atgal į vadovėlį su medžiaga. Spauskite ant mėlynos juostos dešinėje lango. Ant jos užrašyta „Atidarytas dokumentas“. Vėl pateksite į tą patį vadovėlį. Arba galite spausti ant atidaryto vadovėlio turinio zonos. Taip irgi vėl pateksite į vadovėlį (vadovėlio langas „uždengs“ Jūsų naujos paskaitos dokumento langą).

4. Tempkite kitus reikalingus skyrius į savo paskaitos dokumentą.

4.3.2.2. Kaip į paskaitą susikelti medžiagą iš kelių skirtingų vadovėlių?

1. Kai esate atsidaręs vieną vadovėlį peržiūrai ir norite atidaryti kitą, dešinėje turinio zonoje, prie vadovėlio pavadinimo spauskite ant rodyklės.

2. Pateksite į visų sistemoje esančių vadovėlių sąrašą, arba į moduliui priskirtų vadovėlių sąrašą (pasirinkimas filtre). Atsidarykite peržiūrai ir tokiu pat būdu sutampykite reikiamas temas į savo paskaitą.

4.3.2.3. Kaip importuoti savo paruoštą dokumentą į sistemą?

Yra paruoštas atskiras dokumento importo aprašymo dokumentas.