1.4. Mokymosi tikslų nustatymas

Pasinaudodami MM Bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ 1.4 skyriaus „Mokymosi tikslų nustatymas“ medžiaga, aptarkite mokymosi tikslų nusistatymo svarbą. Pakvieskite atliki simuliacijas.