Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

2.1. Nėra mokymosi be mokymosi apmąstymo (refleksijos)

Įžanginėje dalyje supažindinkite mokinius su ankstesnio mokymosi apmąstymo (refleksijos) sąvokomis, refleksijos prasme ir reikšme tolesniam mokymuisi. Šiai daliai galite naudoti įžanginį tekstą, pateiktą MM Bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriuje 2.1 „Nėra mokymosi be mokymosi apmąstymo (refleksijos)“.