Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

2.4. Mokymosi sėkmių ir nesėkmių nustatymas bei jų valdymas

Pasinaudodami MM Bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 2.4 „Mokymosi sėkmių ir nesėkmių nustatymas bei jų valdymas“ informacija, aptarkite, kaip reikėtų elgtis, kai patiriame mokymosi nesėkmę.