3 ŽINGSNIS „INICIATYVUMAS IR SAVO VERSLO ĮKŪRIMAS“

3 ŽINGSNIS „INICIATYVUMAS IR SAVO VERSLO ĮKŪRIMAS
8 pamoka. „Kuriu verslą“
MOKYMOSI REZULTATAS
·       Mokiniai gebės nurodyti smulkiojo verslo kūrimo žingsnius.

·       Mokiniai suvoks įmonės pavadinimo reikšmę ir svarbą.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Verslo organizavimo formos (3)

 

10 min. 3-4 Mokiniai susipažįsta su verslo organizavimo formų privalumais ir trūkumais. Remiantis pateiktais kriterijais nusprendžia, kokią verslo organizavimo formą rinktųsi. O gal pasirinktai veiklai tiktų individuali veikla?

 

9 pamoka. „Renkuosi verslo formą“
MOKYMOSI REZULTATAS
·       Mokiniai gebės apibūdinti įvairias verslo organizavimo formas.

·       Mokiniai savo aplinkoje atpažins įvairias verslo organizavimo formas, skirs jas pagal rizikos laipsnį ir įkūrimo sąlygas.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas: Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Verslo liudijimas (2) 10 min. 1-4 Užduočiai atlikti reikalingas kompiuteris arba kitas išmanusis įrenginys (planšetė arba telefonas) su interneto prieiga.

Mokiniai www.vmi.lt puslapyje, naudodamiesi veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatoriumi, įvertina su savo profesija susijusios veiklos galimybes dirbti pagal verslo liudijimą.

Verslo liudijimas (1) 15 min. 1-4 Užduočiai atlikti reikalingas kompiuteris arba kitas išmanusis įrenginys (planšetė arba telefonas) su interneto prieiga.

Mokiniai, pasinaudoję www.vmi.lt ir www.sodra.lt skaičiuoklėmis, savo pasirinktai veiklai (kuria galima verstis turint verslo liudijimą) sumodeliuoja ir suskaičiuoja, kiek ir kokių mokesčių turi sumokėti.

Individuali veikla 10 min. 3-4 Užduočiai atlikti reikalingas kompiuteris arba kitas išmanusis įrenginys (planšetė arba telefonas) su interneto prieiga.

Mokiniai, pasinaudoję www.sodra.lt skaičiuokle, suskaičiuoja, kiek reikėtų uždirbti ir kiek mokesčių sumokėti, kad turėtų pakankamai disponuojamų pajamų.

Ne pelno organizacijos 5 min. 1-2 Teisingas atsakymas 3.
Verslo organizavimo formos (1) 10-15 min. 1-4 Privalumai(+), trūkumai(-)
Privalumas/trūkumas MB UAB/AB
+ + +
Savininkas visuomet yra šeimininkas v
         
Gali tęsti veiklą neribotai         v
 
Įsteigimo finansavimą riboja asmeninės santaupos ir galimybės pasiskolinti   v
       
Savininkas yra asmeniškai atsakingas už įmonės vardu daromus veiksmus   v
       
Darbuotojams suteikiamos mažos galimybės siekti karjeros, nes tokios įmonės dažnai yra mažos   v
       
Tai lengviausiai įkuriama įmonė     v      
Ribota turtinė atsakomybė     v
  v
 
Jos nuosavybę lengvai galima perleisti, parduodant akcijas         v
 
Kuriant šio tipo įmonę, dažnai prireikia teisininko paslaugų       v
  v
Neribota turtinė atsakomybė   v
       
Žmonės gali pirkti ir parduoti savo akcijas, verslui netrikdomai tęsiant veiklą         v
 
Verslo įmonės pelnas yra sukurtas vien jo savininko v
  v
     
Reikalingos įstatymo numatytos lėšos veiklai pradėti           v
Šios įmonės savininko mirtis gali nutraukti įmonės veiklą   v        
Dvigubas apmokestinimas           v
Gali plėtotis neribotai ir tapti milžiniško dydžio         v
 
Savininkas gali greitai reaguoti į verslo problemas v
  v
  v  
Vadyba dažnai atskirta nuo nuosavybės           v
Veiklai pradėti sutelkiamos daugiau nei vieno asmens lėšos     v
  v
 

 

10 pamoka. „Kitokios verslo organizavimo galimybės“
MOKYMOSI REZULTATAS
·       Mokiniai, remdamiesi skirtingų verslo organizavimo formų asmeniniu vertinimu ir pasirinkto verslo pobūdžiu, pasirinks sau priimtiną verslo organizavimo formą.
Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Verslo organizavimo formos (2)

 

20 min. 3-4 Žaidimo taisyklės.

1.    Išdalinkite kiekvienam mokiniui lentelę (tuščią lentelę).

2.    Vertikaliame stulpelyje kairėje pusėje mokiniai tegu surašo skaičius 1, 2, 3, 4, 5 (eiliškumas nesvarbus).

3.    Viršutinėje lentelės eilutėje į kiekvieną kvadratą mokiniai turi surašyti raides A, B, C, D, E (eiliškumas nesvarbus).

4.    Toliau žaidžiamas žaidimas „Bingo“ įprastai. Mokytojas pasako, pvz., A1 ir klausimą iš klausimų sąrašo, mokiniai A stulpelio ir 1 eilutės sankirtoje turi parašyti atsakymą.

Laimi tas, kas pirmas užpildo eilutę, stulpelį, įstrižainę ar visą lentelę.

Žaidimo „Bingo“ klausimai ir atsakymai.

A1. Pastebi naujas galimybes verslui ir imasi rizikos. (Verslininkas)

A2. Licencija, leidžianti verslo įmonei veikti kaip didesnio įmonių tinklo

daliai. (Licencinio verslo įmonė)

A3. Bendrovės savininkai, kurie gali dalytis pelną. (Akcininkai)

A4. Bendrovės akcininkams išdalijama pelno dalis. (Dividendai)

A5. Verslo organizavimo forma, kuri renka ir naudoja lėšas labdaros,

švietimo, kultūros, sporto ar religinės veiklos tikslams. (Ne pelno organizacija)

B1. Verslo organizacija, leidžianti jos bendraturčiams samdyti

kvalifikuotus specialistus, kurie už juos valdytų įmonę. (Akcinė bendrovė)

B2. Akcinės bendrovės nuosavybės dalis. (Akcija)

B3. Bendrovės akcininkų išrinkti atstovai, turintys priimti kolegialų

sprendimą. (Bendrovės valdyba)

B4. Vienam asmeniui priklausanti neribotos atsakomybės įmonė.

(Individualioji įmonė)

B5. Dviejų ar daugiau asmenų įkurta neribotos atsakomybės įmonė.

(Ūkinė bendrija)

C1. Ūkinė bendrija su „tyliaisiais“ partneriais. (Komanditinė ŪB)

C2. Prekių ir paslaugų reklama ir pardavimas internetu. (E-prekyba)

C3. Kokios įmonės akcijos negali būti platinamos viešai? (UAB)

C4. Kokios įmonės pajamos apmokestinamos du kartus? (Bendrovių)

C5. Kokia verslo organizavimo forma: „Raudonasis kryžius“, LJA,

„Gydytojai be sienų“? (Ne pelno organizacija)

D1. Asmenų arba įmonių sąjunga, tenkinanti savo narių verslo

poreikius. (Kooperatyvas)

D2. 1975 m. jie įkūrė bendrovę „Microsoft Corporation“.

(Bilas Geitsas ir Polas Alenas)

D3. Kokioje verslo organizavimo formoje dažnai vadyba atskirta

nuo nuosavybės? (Bendrovė)

D4. Jos nuosavybę galima lengvai perleisti, parduodant akcijas. (Bendrovė)

D5. Verslo įmonės sprendimai priimami narystės principu. (Mažoji bendrija)

E1. Labiausiai paplitusi verslo organizavimo forma. (Uždaroji akcinė bendrovė)

E2. Kas sukūrė stalo žaidimą „Monopolis“? (Čarlzas Derau)

E3. Kaip kitaip vadinamas licencinis verslas? (Franšizė)

E4. Kas yra „McDonald‘s“ restoranų įkūrėjas? (Rėjus Krokas)

E5. XX a. pradžioje padarė revoliuciją automobilių pramonėje. (Henris Fordas)

 

11 pamoka. „Verslas visuomenei“
MOKYMOSI REZULTATAS
·       Mokiniai gebės paaiškinti, kad žmonės renkasi vadovaudamiesi savais kriterijais ir lygindami galimas alternatyvas.

·       Mokiniai galės apibrėžti paskatas kaip motyvus, skatinančius vienaip ar kitaip elgtis kuriant verslą.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Socialinis verslas

 

5 min. 1-2 Teisingas atsakymas B.

Socialinis verslas siekia spręsti socialines ir aplinkosaugines problemas, parduodamas produktus ar paslaugas prieinamomis kainomis, ar tiesiogiai įtraukdamas pažeidžiamas grupes į vadybą ar įmonės valdymą.

A ir C atvejuose įmonių veikla orientuota į darbuotojų veiklos organizavimą bei pelno siekimą.

 

12 pamoka. „Rinkos tyrimas“
MOKYMOSI REZULTATAS
·       Mokiniai suvoks, kad verslas prasideda nuo idėjos.

·       Mokiniai gebės analizuoti rinką.

REKOMENDUOJAMOS MMB VEIKLOS

·       Mokiniai gali atlikti savo siūlomos prekės ar paslaugos rinkos analizę.

·       Galima sugalvoti būsimos MMB pavadinimą.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Rinkos analizė (1) 60 min. 1-2 Šią užduotį galite skirti atlikti namuose. Mokiniai atlieka rinkos tyrimą sugalvotai verslo idėjai. Atlikę rinkos tyrimą, pasirinktu formatu (grafikais, lentelėmis, diagramomis) pristato rezultatus. Pristatant rezultatus pateikia ne tik duomenis, grafikus, bet ir rekomendacijas, išvadas apie savo vystomą verslo idėją.
Rinkos analizė (2) 20 min. 3-4 SSGG analizė atspindi stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Mokiniai atlikdami šią analizę turi įvertinti savo verslo stiprybes (ką gali atlikti imdamiesi verslo), silpnybes (ko negali atlikti imdamiesi verslo), galimybes (kokia nauda bus gauta), grėsmės (su kokiais praradimais gali susidurti). Tokia analizė gali padėti išryškinti stipriąsias puses ir nustatyti sunkumus, su kuriais gali tekti susidurti.

Atlikus rinkos tyrimus ir įvertinus silpnąsias bei stipriąsias puses, mokiniai gali imtis detalesnio verslo eigos planavimo. Galimi įvairūs atsakymai.

Rinkos analizė (3) 15 min. 2-3 Mokiniai suburia grupę bendraminčių.

Įvertinę paslaugą, aptaria su grupe. Padaro paslaugos vertinimą. Ištaisę pasitaikiusias klaidas, pasirinktu formatu (grafikais, lentelėmis, diagramomis) pristato tyrimo rezultatus. Galimi įvairūs atsakymai.

Įmonės pavadinimas 10 min. 1-2 Mokiniai galvoja įmonės pavadinimą.

 

13 pamoka. „Gamybos planavimas“
MOKYMOSI REZULTATAS
·       Mokiniai nustatys ir įvardys gamybos plano svarbiausias dalis.

·       Mokiniai suvoks finansų ir jų planavimo svarbą verslo įmonės veikloje.

REKOMENDUOJAMOS MMB VEIKLOS

·       Mokiniai gali įsivardyti išteklius, reikalingus verslo pradžiai, pagalvoti, kokias pareigas mokinių bendrovėje norėtų užimti.

·       Mokiniai jau gali įvardyti pagrindinius gamybos (pardavimų) tikslus ir apskaičiuoti preliminarią būsimos prekės ar paslaugos kainą.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Išteklių planavimas

 

15- 20 min. 1-4 Į lentelę surašomi ištekliai kurių reikia verslo pradžiai. Toks vertinimas leidžia teisingai paskirstyti išteklius ir neinvestuoti visų pinigų iš karto.

Aukštesnių pasiekimų mokiniams galite pasiūlyti pasidomėti iš kur ir už kiek galima įsigyti reikalingas priemones ir įrangą savo norimai verslo idėjai įgyvendinti.

Kainos nustatymas 10 min. 3-4 Mokiniai susipažįsta su kainų nustatymo strategijomis. Pasirenka sau tinkamiausią strategiją. Vienai verslo idėjai gali tikti ir kelios strategijos, pvz., skirtingiems segmentams, situacijoms, metų laikams, šventėms, paskirstymo kanalams.
Kaina

 

5 min. 3-4 Bendrovės pelnas: 1000000 – 942802 = 571998 (eurai)

Bendrovės pelningumas:  proc.

Įmonės vidaus ir išorės veiksnių analizė 25 min. 4 Mokiniai surašo trumpalaikius ir ilgalaikiu išteklius, reikalingus norimam verslui kurti, ir jų kainas. Galimi įvairūs atsakymai.

 

14 pamoka. „Verslo plano sudarymas“
MOKYMOSI REZULTATAS
·       Mokiniai gebės apibūdinti ir paaiškinti verslo plano struktūrines dalis.

·       Mokiniai sukurs verslo strategiją.

REKOMENDUOJAMOS MMB VEIKLOS

·       Mokiniai galės įsivardyti potencialius savo prekės ar paslaugos klientus.

·       Šiame etape mokiniai jau pajėgūs užpildyti pagrindines verslo plano dalis.

·       Jau galima kreiptis į LJA ir įregistruoti mokomąją mokinių bendrovę (prieš tai jau reikėtų būti pasiskirsčius pareigomis ir pasidalinus atsakomybėmis).

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Verslo planas (canvas) 30 min. 1-4 Mokiniams pateikiamas pagal Aleksandro Ostvalderio verslo modelio principą parengtas verslo plano pavyzdys. Verslo plane mokiniai turi apžvelgti ir išanalizuoti savo klientus, naudos gavėjus, pristatyti vertės pasiūlymą, aprašyti pagrindines veiklas ir reikiamus resursus, apžvelgti strateginius partnerius, įsivertinti savo išlaidas ir pajamas. Mokiniai, išgryninę savo verslo idėją, užpildo verslo planą. Galimi įvairūs atsakymai.
Įsivertinimo testas 10-15 min. 1-4 Baigę vieną iniciatyvumo ir verslumo žingsnį mokiniai atlieka įsivertinimo testą. Besimokantiesiems atlikus testą, aptarkite rezultatus, atkreipdami dėmesį į stipriąsias ir silpnąsias įgytų žinių vietas.