2.3.1. Vertinimo reikšmė

Pasinaudodami MM Bendrojo modulio IV dalies „Mokymosi organizavimas (Mokėjimo mokytis ugdymasis)“ skyriaus 2.3.1 „Vertinimo reikšmė“ informacija, paaiškinkite mokiniams kodėl svarbus mokymosi vertinimas.