Simuliacija: MM Bendrasis modulis. IV. 05. Mano tikslai, pažadai ir baimės

Paskirtis

Atpažinti ir sumažinti mokymosi baimes ir abejones.

Tikslas

Apmąstyti mokymosi tikslus ir kaip įveikti savo baimes ir abejones.

Siekiami rezultatai

Atlikę užduotį (simuliaciją), mokiniai:

  • Įvardins savo baimes ir abejones
  • Išsiaiškins, kaip įveikti savo baimes ir abejones siekiant tikslo

Trukmė

Dirbant individualiai užtruks 10 min.

Aptarti su klase reikia dar iki 20 min. Iš viso 30 min.

Pastebėkite, kad mokymasis reikalauja daug pastangų, atsiranda įvairių trikdžių, baimių ir abejonių, kurių neįveikus būna sunku tęsti mokymąsi. Svarbu nustatyti ir apmąstyti savo baimes bei abejones, pasidalinti jomis su bendramoksliais, mokytojais ir artimaisiais. Tai padės tų baimių ir abejonių atsikratyti arba jas sumažinti.

1 žingsnis

Pirmiausiai pakvieskite mokinius parašyti savo mokymosi tikslus. Ne tik ko noriu išmokti, o ką noriu pasiekti savo mokymusi. Tikslus reikėtų rašyti kiek galima konkrečiau.

Sistema pateiks visų mokinių suformuluotus tikslus:

Aptarkite mokymosi tikslus. Kuo panašūs ir kuo skiriasi mokymosi tikslai?

2 žingsnis

Norint pasiekti kokį nors tikslą, reikia dėti pastangas, priimti tam tikrus pasižadėjimus. Pavyzdžiui, jei turi tikslą numesti 10 kg svorio, prisižadi, kad daugiau valgysi daržovių ir mažiau mėsos, ir bent tris kartus per savaitę sportuosi.

Pakvieskite mokinius surašyti savo pažadus iškeltam tikslui pasiekti. Kaip ir tikslus, pažadus reikia rašyti labai konkrečiai.

Sistema parodys visų dalyvių pažadus:

Aptarimui užduokite klausimus:

  • Kuo panašūs pažadai?
  • Kiek jie realūs?

3 žingsnis

Pakvieskite mokinius surašyti savo baimes (abejones) dėl to, ar pavyks pažadų laikytis ir pasiekti išsikeltą tikslą.

Sistema parodys visų baimes ir abejones.

Aptarkite, ar panašių baimių ir abejonių turite tik jūs, ar ir bendramoksliai. Baimių ir abejonių aptarimas sumažina psichologinį spaudimą, kurį patiriate dėl jų. Aptardami ieškokite kelių, kaip jas įveikti.