2.1. Asmeninių galių pažinimo reikšmė

Norėdami, kad mokymasis būtų kuo sėkmingesnis, mokiniai turi pažinti ir savo vidines galias. Savęs pažinimas ir teigiamas savęs vertinimas yra labai svarbūs dalykai, galintys padėti jiems mokantis ir dirbant. Apie savęs pažinimo reikšmę yra parašyta daug straipsnių ir knygų, šią temą galima nagrinėti itin plačiai ir giliai. Šiame skyriuje savo asmeninių galių pažinimo tema paliečiama tik tuo aspektu, kaip savęs pažinimas didina mokymosi motyvaciją, padeda sėkmingai mokytis bei įgytas žinias bei įgūdžius perkelti į darbinę ar visuomeninę veiklą.

Užsiėmimo pradžioje su mokiniais aptarkite, kas yra asmeninės galios ir kodėl jų pažinimas svarbus mokymuisi. Galite pasinaudoti trumpa informacija esančia MM Bendrojo modulio II dalies „Mokymosi uždavinių formulavimas“ skyrelyje 2.1 „Asmeninių galių pažinimo reikšmė“…