Warning: Undefined array key "cookie-policy" in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/header.php on line 56

Warning: Undefined array key 1 in /home/bendriejiadmin/domains/bendriejigebejimai.lt/public_html/wp-content/themes/dizi/sidebar.php on line 11

Simuliacija: MM Bendrasis modulis. II. 2. Profesinės veiklos lūkesčiai

Simuliacija: MM Bendrasis modulis. II. 2. Profesinės veiklos lūkesčiai

Paskirtis

Paskatinti mokinius apmąstyti lūkesčius, susijusius su pasirinkta profesija .

Tikslas

Išsiaiškinti svarbiausius profesinės veiklos lūkesčius ir kaip jie daro įtaką mokymuisi.

Siekiami rezultatai

Atlikę šią užduotį (simuliaciją), mokiniai:

  • Apmąstys savo lūkesčius dėl pasirinktos profesijos.
  • Suvoks, kodėl tie lūkesčiai svarbūs mokymosi sėkmei.

Trukmė

Individualiai užduotį mokiniai gali atlikti per 5 minutes.

Darbui su grupe reikėtų apie 10-15 minučių. Iš viso iki 20 min.

Pakvieskite mokinius pasirinkti 5 dalykus, kurie svarbūs profesinei veiklai

Pav. Verčių pasirinkimai

Sistema pateiks apibendrintą grupės rezultatą, kur bus matyti, kokie lūkesčiai grupėje dominuoja. Aptarkite su mokiniais, kodėl būtent šie dalykai svarbūs.

Apibendrinimas

  • Vertybinės nuostatos yra individualus dalykas, todėl ir jūsų sudarytas sąrašas yra individualus, nepakartojamas. Atlikę profesinių lūkesčių „inventorizaciją“ jūs turite galimybę sužinoti, kas iš tikrųjų jums svarbiausia, kas padeda žengti profesijos įgijimo keliu, o ko galima atsisakyti, kam galima neeikvoti nei savo energijos, nei laiko.
  • Nustatyta, kad profesijos pasirinkimui svarbus vertybinis požiūris į materialines sąlygas, atlyginimą, palankų darbo grafiką, asmeninės sėkmės elementus, iniciatyvos laipsnį bei atsakomybę. Akivaizdu, kad tinkamai pasirinkus profesinį kelią, efektyvesnis bus ir mokymasis, suteikiantis pasirinktai profesijai reikalingų žinių ir gebėjimų.