2. Asmeninių galių pažinimas, gebėjimai

Paskirtis

Ugdyti asmeninių galių, teigiamo savęs vertinimo reikšmės mokymuisi suvokimą.

Tikslas

Patyrinėti savo „vidinį Aš“, pamąstyti, kaip mūsų asmenybės bruožai, įgūdžiai ir gebėjimai bei pomėgiai padeda ar kliudo mūsų mokymuisi.

Siekiami rezultatai

Susipažinę su šio skyriaus medžiaga ir atlikę užduotis, mokiniai:

  • Apmąstys savo asmenybės bruožus, gebėjimus ir įgūdžius.
  • Išsiaiškins asmenybės tipus ir jų atitikimą pasirinktai profesijai.
  • Suvoks, kokią įtaką šis pasirinkimas daro mokymuisi.