Užduotis. Jūsų dienos planas

Paskirtis

Laiko planavimo įgūdžių lavinimas.

Tikslas

Parengti dienos planą.

Siekiami rezultatai

Atlikę šią užduotį, mokiniai gebės geriau planuoti dienos veiklas.

Trukmė

Individualiai užduotį galima atlikti per 15 – 20 min.

Aptarti įgyvendinimo planą reikėtų po savaitės ir tam skirti apie 15 min.

Pasiūlykite mokiniams suplanuoti rytdienos darbus.

Žinoma, dauguma ir taip kaip nors planuoja, pvz., užsirašo užrašų knygelėje ar mobilaus telefono kalendoriuje, tačiau paprastai tai būna fragmentiški užrašai, planavimo užuomazgos. Tai nėra dienos planas, o tik priminimas.

1. Pakvieskite pagalvoti, kokie darbai laukia, nustatyti jų svarbą ir skubumą, prisiminti savo veiklos tikslus, užrašykite rytdienos planą. Svarbu, kad plane būtų pakankamai laiko A (svarbiems ir skubiems) darbams. Jie yra nejudinami ir sudaro svarbiausią dienos dalį, A darbai turi būti atliekami būtinai. Aplink juos dėliojami kiti darbai. Jei pritrūks laiko, kiti darbai gali būti nukeliami arba nedaromi. Jei atsiranda nenumatytų svarbių ir skubių darbų, jie turi būti daromi ne A darbų sąskaita.

Dienos planą gali rašyti laisva forma arba pasinaudoti pateikiama lentele darbo lape „Dienos planas“. Gali pasinaudoti mobilaus telefono arba kompiuterio kalendoriaus programėle.

2. Rekomenduokite visą kitą dieną laikytis numatyto plano, o dienai praėjus patikrinti, kaip sekėsi laikytis plano. Atsakyti į klausimus:

  • Ar viską pavyko įgyvendinti?
  • Kas pavyko, kas nepavyko, kodėl?

3. Pasiūlykite taip daryti 7 dienas.

4. Praėjus 7 dienoms, pakvieskite mokinius pasidalinti, kaip sekėsi planuoti ir laikytis numatyto plano.

  • Ar viską pavyko įgyvendinti?
  • Kas pavyko, kas nepavyko, kodėl?

Darbo lapas. Dienos planas