6 ŽINGSNIS „VERSLO RIZIKOS KONTROLĖS“

6 ŽINGSNIS „VERSLO RIZIKOS KONTROLĖS
22 pamoka. „Verslas be rizikos – misija įmanoma?“
Laukiamas rezultatas
·       Mokiniai apibūdins verslo ir verslininkų rizikas pateikdami konkrečių pavyzdžių.

·       Mokiniai įsivertins turimos verslo idėjos konkurentus kaip rizikos veiksnį.

·       Mokiniai supras asmeninę riziką versle.

REKOMENDUOJAMOS MMB VEIKLOS

·       Mokiniai vykdys MMB veiklą, organizuos bendrovės susirinkimus, diskutuos, kaip sekasi vykdyti užsibrėžtus gamybos ar pardavimų (paslaugų teikimo) tikslus.

Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Rizikos veiksniai 20 min. 3-4 Mokiniai vertina verslo rizikos veiksnius. Rizikos veiksnių įvertinimas leidžia apsisaugoti nuo nepageidaujamų nuostolių versle. Įvertinus rizikas, numatomos alternatyvios veiklos, galimybės ir veiksmai, kurių galima imtis sprendžiant iškilusias problemas. Galimi įvairūs atsakymai.

 

23 pamoka. „Ar galima rizikuoti mažiau ir laimėti daugiau?“
Laukiamas rezultatas
·       Mokiniai atliks verslo rizikos analizę ir vertins rizikos tikimybę.
Užduoties pavadinimas Rekomenduojamas laikas Užduoties sudėtingumo lygis Atsakymų gairės
Verslo rizikų analizė 10 min. 1-4 Kiekvienas verslas susiduria su rizikomis. Mokiniai savo modeliuojamai verslo idėjai sudaro aktualų penkių rizikų sąrašą. Galimi įvairūs atsakymai.
Rizikos apibūdinimas 10 min. 4 Pasirinkę vieną riziką iš penkių (užduotis „verslo rizikų analizė“) mokiniai pildo lentelę ir riziką nagrinėja nuodugniau. Galimi įvairūs atsakymai.
Krizės valdymas 15 min. 3-4 Geriausias kelias:

– Atsiprašyti, kad sukėlė nerimo.

– Paaiškinti pirkėjams, kaip gaminamos prekės ar teikiamos paslaugos.

– Verslo klaida, kad pirkėjai informuojami nepakankamai.

– Korekciniai veiksmai: papildomas instruktažas darbuotojams, papildoma informacija komunikacijos kanaluose, papildomas informacija matomoje vietoje, jei reikia, parašu pirkėjas patvirtina, kad susipažino su rizikomis.

Įsivertinimo testas 10-15 min. 1-4 Baigę vieną iniciatyvumo ir verslumo žingsnį mokiniai atlieka įsivertinimo testą.